در نشست هم اندیشی استادان واحد آیت الله آملی تاکید شد

لزوم تناسب زمان، معماری و سبک زندگی ایرانی اسلامی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲ کد : ۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۶۳۸
مصطفی حسین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی تناسب زمان ، معماری و سبک زندگی ایرانی اسلامی را ضروری دانست .

سخنران نشست هم اندیشی با رویکرد معماری ایرانی اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت : در این نشست مبحث  پاسخ گویی کالبدی انسان به زندگی بر اساس الگو های رفتاری و سبک زندگی ایرانی، اسلامی  بررسی شد و تمرکز اصلی بحث درباره معماری امروز ایران بوده، بنابراین  از نظریات اندیشمندان معاصر جهانی هم یاد شده است تا با هم پوشانی مطالب بتوان به صورت تطبیقی موضوع را پیش برد.
وی ادامه داد : در ابتدا  ضمن تشریح  متغیرهای موضوع، پیشینه ی مبحث و  کتاب های مرجع و معتبر معرفی شد، فرض اصلی بر این نظریه متمرکز بوده که معماری جوابگوی شکل زندگی است و به تبع خود باید فضا کالبدی(معماری) درخور زندگی ایرانی، اسلامی به صورت تعاملی شکل یابد.
عضو هیات علمی واحد آیت الله آملی تصریح کرد : نمونه های مناسب  تاریخی و  باستانی در معماری کشور ما وجود دارند که مصداق مناسبی برای این هم نشینی است .
وی با ابراز تاسف ازاینکه در سبک زندگی و معماری امروز به نمونه های مناسب  تاریخی و  باستانی توجه نمی کنیم اظهار کرد: در واقع منظور از طرح این موضوع بازسازی تاریخ نیست بلکه غنی سازی تجربه و امکان های زندگی امروز در بستر واقعی و تکوینی آن است.
حسین زاده با طرح این سوال که آیا رعایت کردن یا نکردن این سبک معماری تاثیری در زندگی ما خواهد گذاشت یا خیر، تشریح کرد :در این جلسه به اتفاق همکاران از زوایای مختلف موضوعات قدرت ، هویت، زیبایی شناسی، جنسیت، خرده فرهنگ ها، تاریخ، مد و سبک پوشش و حتی مصادیقی در معماری  مانند انفجار آشپزخانه ها ی مدرن، پلان آزاد، معماری پسامدرنیسم و معماری دیجیتال  مطرح شد.
عضو هیات علمی واحد آیت الله آملی خاطر نشان کرد : این مقولات با توجه به گرایش های  تخصصی اعضای هیات علمی از زوایای مختلف  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این گستره مبحث و نزدیکی آن با زندگی  تاثیر مستقیم آن را در زندگی روزمره انسان ها نشان می دهد.
حسین زاده در تشریح نتایج نشست هم اندیشی استادان واحد آیت الله آملی گفت : ما نمی توانیم صلب اندیش باشیم ونسبت به زمان فقط یک الگوی مطلق  را در نظر بگیریم چرا که زندگی در جریان است و با توجه به تغییراتی که در زندگی به ناگزیر رخ می دهد  پاسخ گویی  کالبدی و فضایی متفاوتی را می طلبد ، به همین خاطر است که در ایران و حتی دیگر مناطق، معماری های متفاوتی را تجربه می کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :نباید فراموش کنیم این تفاوت و این سبک اندیشیدن  به معنای اینکه از بستر های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی  خودمان جدا شویم نیست بلکه باید کانتکس یا موقعیت  خود و بستر های جهانی را  به خوبی بشناسیم و بر اساس روح کلی فرهنگ ایرانی، اسلامی معماری را بر اساس نیاز و ضرورت شکل و سمت و سو دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چرا معماری ایرانی در این سمت و سو قرار نگرفته است گفت:به نظر می رسد موضوع سبک زندگی در فرهنگ زندگی منِ دانشگاهی وبسیاری  ازشهروندان به صورت هنجار رفتاری شکل نگرفته است.  به عبارتی دیگر و به طور مصداقی  رسانه ها و منابع اطلاعاتی به این موضوع  به اندازه اهمیت آن توجه نکرده اند .
حسین زاده با بیان اینکه سویه دیگراین گفتار به معنای ارائه راه کار های قدیمی و نخ نما  نیست بلکه به زیست جهانی با حفظ فرهنگ خاص و احترام به تفاوت ها باور داریم تصریح کرد :  زمانی که از   هویت ایرانی و اسلامی سخن به میان می آید در واقع به معنای برگشت تاریخی نیست جواب امروزی به یک هویت فرهنگی است انسان امروزی که قصد دارد شکل و ظرف جدیدی برای زندگی خود تعریف کند، این روش به صورت منشوری و با  پیوستگی می تواند مدل ها و الگوها را نو به نو کند و در جریان زندگی جوابگوی کالبدی و فضایی شهر و محیط باشد.
حسین زاده ادامه داد : ولی اگر بخواهیم در زمان فعلی و جدا از موضوعات تاریخ انگاری وقوم انگاری، مطالعات تطبیقی به معماری  نگاه کنیم روشن است؛ کالبدی که برای شهرو زندگی خود لحاظ کردیم به هیچ عنوان مناسب زیست فرهنگی ما نیست؛ اگرچه بعضی از مصارف کاربردی را لحاظ کرده ایم؛ که دربحث نظریه پردازان بزرگ هم مطرح شده است. ذکر این نکته بی مناسبت نیست زمانی که  درباره ی سبک زندگی صحبت می کنیم دو موضوع حائز اهمیت است.
به گفته این استاد دانشگاه  یک نظریه الگوی  مصرف و الگوی مصرف برای مصرف است و تئوری دوم نیز اختصاص به  فضای اجتماعی دارد  که این دو موضوع هم در اندیشه مدرنیته  و هم در نگاه  پست مدرنیته قابل ردیابی است.
واژه "سالن پذیرایی "به جای اتاق مهمان یا شاه نشین نمونه مصداقی این دگردیسی و مصرف اندیشی در معماری است.
حسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا مبنی بر اینکه   عدم تناسب طرح شده در مباحث شما با چه مقیاس و معیاری سنجیده می شود، اظهار کرد : اینکه آپارتمان ها  و فضای شهری  در تراز فردیت  و شخصی  پیش رفته و نگاه تک بعدی از خانه را به نمایش گذاشته در حالیکه  قبلا خانه هم فضای  شخصی و هم اجتماعی داشته است.  خانه های ما در حال حاضر به جایگاه انفرادی  افراد خانواده  تبدیل شده است ؛ یعنی اینکه افراد یک قسمتی از خانه یا اتاقی را برای خودشان انتخاب می کنند  این در حالی  است که در فضاهای قبلی درهمان خانه ای که متولد می شد زندگی می کرد برنامه های جشن و از این دست مراسم  درآن  برگزار می شد و در انتها زمانی که به انتهای عمر خود می رسید آرزوی این را داشت تا در خانه خویش از دنیا برود ولی امروزه انسان در زایشگاه  متولد می شود و در بیمارستان هم از دنیا می رود، جشن ها و مراسمات به تالارها و مراکز خاصی انتقال داده شده است و زندگی در آپارتمان ها به موضوعات شخصی تاکید دارد در واقع بعد تعاملی و اجتماعی خانه ها محدود شده است در واقع "دگر جا "به جای "جا "و "ناکجا "اهمیت یافته است.
به گفته حسین زاده تعاملات اجتماعی کاهش پیدا کرده است و انسان که یک موجود اجتماعی است یک بعد عمده ای از زندگی خودش را که زندگی جمعی است را فراموش می کند و برای جایگزینی آن به مبادله های نمادین ، وانمودها و رسانه ها پناه می برد وتصور می کند که  انتخاب می کند در حالی که این انتخاب یک نوع اجباراز پیش تعریف شده  است تا یک انتخاب آزادانه.
حسین زاده با بیان اینکه فضای خانه مختص زندگی انسان بود ولی در حال حاضرآن را مملو از اشیا کردیم تا جایی که این  اشیا  هستند که فضا را تعیین می کنند تصریح کرد : این نشان دهنده این است که معماری ما یک هجران و غمی را با خود به همراه دارد که در زندگی آپارتمانی نهفته است و باید اصلاح شود البته تاکید می کنم نه با الگو های قبلی چرا که الگوها ی قبلی یک پارادایم متفاوتی با زندگی امروزی داشتند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اولین قدمی که بخواهیم  برای آینده اوضاع کالبد شهری را مناسب کنیم چیست ، تاکید کرد :یکی از نکات کلیدی که امروز هم مورد بحث نشست بود این است که در زندگی امروز همیشه از باید ها صحبت می شود از هنجار ها صحبت می کنیم ولی هیچ وقت از موقعیت فعلی که در آن هستیم صحبت نمی کنیم مساله ای که در این نشست ما به توافق رسیدیم این است که ما به عنوان یک انسان امروزی باید مبنای  تمام  اندیشه ورزی ها  و اهداف خودمان  را بر مقتضیات امروز قرار دهیم و جوابگوی کالبد باشیم نه اینکه فقط  یکسری باید ها و آرمان شهرهایی را ترسیم کنیم و یحتمل  به این نتیجه برسیم که در حال حاضر بستری وجود ندارد و به آن بسنده و یا نفی کنیم. ریشه درد در نبود درک امروزی این نحله ی فکری است.
وی ادامه داد : این نکته در جایگاه خود بسیار مهم و قابل توجه است چرا که برای  زندگی اکنون بسیار کاربردی و ضروری  است  ما تا به حال  نتوانستیم  راهکار مناسبی ازچگونگی و ماهیت  کالبد برای زندگی امروزی ارایه کنیم یکی از دلایل عمده این ناتوانی همانطوری که تاکید شد عدم تطابق ایده  با واقعیت زندگی  امروزی است،  در سطحی فراتر نبود جانمایی صحیح  پژوهش و شناخت  در معماری   معاصراست که برآیند تحقیقات را غیر کاربردی و غیر قابل دسترس می کند اگر چه این تحقیقات در جایگاه خود ارزشمند هستند ولی در آن ها فرآیند پراگماتیسم دیده نمی شود. ما زندگی خودمان را در بهترین شرایط (اگر قایل به این نگاه باشیم )  براساس منظر  نخبگان چه نخبگان دینی و چه نخبگان علمی و.. براساس گزیده گویی و گرته برداری قرارداده ایم و همین رویکرد زندگی را نخبه گرا،غیر محسوس، بخشی نگری و بیگانه کرده است در حالیکه ظرفیت زندگی فراتر از آن و دعوت از ظرفیت زندگی جمعی و فردی در یک فرایندی پویا است که آن زندگی  هم مساله را ادراک می کند و هم پاسخ گوی آن است یا دست کم  در راستای پاسخ واقعی اقدام می کند؛ اندیشه ی بخشی نگرهم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ بنیان  های نظری با فاصله ای که ایجاد می کند (کما اینکه در حال حاضر نیز وجود دارد) سویه های اساسی دیگر زندگی را نادیده می گیرد همچنانکه این اتفاق در جامعه ما رخ داده است.
 در پایان نمی توان منکر پاسخ گویی کالبدی معماری برای زندگی با مولفه ی ایرانی، اسلامی شد اما این چشم انداز نیاز به پژوهش ،زمان، اندیشه، مدیریت، پذیرش دیدگاه های متنوع، آموزش همگانی، درک شرایط جهانی و..دارد تا بتواند به یک عادت و الگوی رفتاری کالبدی و سبک زندگی در یک تناظر معنادار شود.


نظر شما :