1- همکاران محترم متقاضی شرکت در هر دوره، می توانند فرم ثبت نام را که در اتوماسیون اداری قرار داده شده است را تکمیل و با ارسال از طریق اتوماسیون به دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد آمادگی خود را اعلام نمایند.
2- فرمهای ثبت نام باید در مدت زمان تعیین شده قبل از برگزاری کارگاه تکمیل شوند.
3- ظرفیت هر کلاس در زمان اطلاع رسانی اعلام می گردد، پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
4- تکمیل فرم ثبت نام در زمان تعیین شده به مفهوم پذیرش در دوره نیست و متقاضیان باید منتظر دریافت دعوت نامه مدیر دوره از طریق اتوماسیون اداری باشند.
5-بعد از ارسال دعوت نامه حضور در کلاس الزامی است. در صورت غیبت در کلاس علت عدم حضور غائبین از طریق مسئولین مربوطه پیگیری می شود. بدیهی است در شرکت این افراد در دوره های آتی تاثیر گذار خواهد بود.
6-با توجه به اینکه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مستلزم صرف هزینه و امکانات قابل توجهی است لذا از شرکت کنندگان انتظار می رود در صورت دریافت دعوت نامه حتما در کلاس حضور منظم داشته باشند تا در روند برنامه ها اختلال ایجاد نشود.
7- حداکثر غیبت افراد در هر دوره آموزشی نباید از 20 درصد کل ساعات دوره بیشتر شود.
8-نظم دوره های آموزشی از مولفه های موثر در کیفیت آنها ست لذا از شرکت کنندگان محترم انتظار می رود نسبت به حضور به موقع و ترک کلاس در زمان معین همکاری نمایند.